Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 1 m. Morąg jako działki nr 284/42 i 284/43