Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Morąg przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 13.07.2023 r.